قانون گذار مالی آفریقای جنوبی پیش نویس لایحه ای که دارایی های دیجیتال را به عنوان محصولات مالی معرفی می کند، منتشر کرده است. این قانون گذار می گوید که آفریقای جنوبی افزایش تصاعدی در تهیه و استفاده از دارایی های دیجیتال” را تجربه کرده است.

مقررات ارز دیجیتال آفریقای جنوبی

ادارۀ امور مالی بخش آفریقای جنوبی (FSCA) روز جمعه اعلام کرد که ” پیش نویس لایحه ای که دارایی های دیجیتال را به عنوان محصولات مالی معرفی می کند، تحت قانون مشاوره مالی و خدمات میانی [FAIS]” منتشر کرده است. افراد می توانند نظرات خود را در مورد این پیش نویس تا ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ ارسال کنند. این قانون گذار نوشت:

علاقه سرمایه گذاران خرده فروشی برای خرید دارایی های دیجیتال در سطح جهانی به سرعت در حال افزایش است. آفریقای جنوبی نیز افزایش تصاعدی در تهیه و استفاده از دارایی های دیجیتال را تجربه کرده است.

این پیش نویس لایحه شامل برخی از توصیه ها برای قانون گذاری ارز دیجیتال به عنوان یک محصول مالی تحت قانون FAIS است که امسال توسط کارگروه تنظیم مقررات دارایی های دیجیتال (CAR WG) منتشر شده است.

این قوانین جدید در مورد ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال شامل صرافی های ارز دیجیتال، مشاوران و کارگزاران اعمال می شود. آنها باید به عنوان ارائه دهنده خدمات مالی (FSP) در FSCA ثبت نام کنند.

این لایحه بر افرادی که در رابطه با دارایی های دیجیتال، مشاوره یا ارائه خدمات واسطه ای ارائه می دهند تاثیرگذار خواهد بود و آنها باید تحت قانون FAIS به عنوان یک ارائه دهنده خدمات مالی، مجاز باشند.

این قانون گذار مالی تصریح کرد: “این پیش نویس لایحه به هیچ وجه بر وضعیت دارایی های دیجیتال در چارچوب قوانین دیگر تأثیر نمی گذارد … و همچنین تلاشی برای تنظیم، قانونی سازی یا اعتبار دادن به دارایی های دیجیتال نمی کند.”

FSCA عنوان کرد: این پیش نویس لایحه صرفاً به عنوان گامی موقت در کاهش برخی از خطرات فوری در محیط دارایی های دیجیتال در نظر گرفته شده است.