نتایج جستجو شده برای : پادکست ها

127مطلب
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای حوزه ارز دیجیتال منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال ایران و جهان رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس (شماره ۱۴)
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای حوزه ارز دیجیتال منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال ایران و جهان رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس (شماره ۱۳)
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای حوزه ارز دیجیتال منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال ایران و جهان رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس (شماره ۱۲)
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای حوزه ارز دیجیتال منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال ایران و جهان رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس (شماره ۱۱)
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای حوزه ارز دیجیتال منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال ایران و جهان رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس (شماره ۱۰)
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای حوزه ارز دیجیتال منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال ایران و جهان رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس (شماره ۹)
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای حوزه ارز دیجیتال منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال ایران و جهان رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس (شماره ۸)
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای هفته چهارم ۱۴۰۱ منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال و سرمایکس رو به گوش کاربرای عزیز خودمون… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس – هفته چهارم دی ۱۴۰۱
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای هفته سوم ۱۴۰۱ منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال و سرمایکس رو به گوش کاربرای عزیز خودمون… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس – هفته سوم دی ۱۴۰۱
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای هفته اول دوم ۱۴۰۱ منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال و سرمایکس رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس – هفته دوم دی ۱۴۰۱
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای هفته اول دی ۱۴۰۱ منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال و سرمایکس رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس – هفته اول دی ۱۴۰۱
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای هفته چهارم آذر ۱۴۰۱ منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال و سرمایکس رو به گوش کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس – هفته چهارم اذر ۱۴۰۱
پادکست صدای سرمایکس با مروری بر خبرهای هفته سوم آذر ۱۴۰۱ منتشر شده تا خبرهای مهم ارز دیجیتال و سرمایکس رو برای کاربرای عزیز خودمون… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس – هفته سوم اذر ۱۴۰۱
پادکست سرمایکس بعد از مدتی وقفه، حالا دوباره فعال شده و حالا قراره به صورت هفتگی خبرهای مهم ارز دیجیتال و سرمایکس برای کاربرای عزیز… به خواندن ادامه دهیدپادکست صدای سرمایکس – هفته دوم اذر ۱۴۰۱
اپیزود ۱۱ خرداد ۹۸ صدای ارزجو نیز آماده شنیدن شد و به نظر می رسد که با توجه به محتوای موجود در آن بایستی حتما… به خواندن ادامه دهیدصدای ارزجو ۱۱ خرداد ۹۸؛ بلاتکلیفی رمزارزها در ایران!