ریپل

Ripple
قیمت به تومان
32,523 تومان
بالاترین قیمت روز
33,389 تومان
پایین قیمت روز
31,960 تومان
۱ ساعت
0.6 %
۲۴ ساعت
1.62 %
۱ هفته
5.22 %