ان اف تی بی

NFTb
قیمت به تومان
675 تومان
بالاترین قیمت روز
713.11 تومان
پایین قیمت روز
621 تومان
۱ ساعت
0.41 %
۲۴ ساعت
9.78 %
۱ هفته
36.61 %