او وی آر

OVR
قیمت به تومان
16,041 تومان
بالاترین قیمت روز
16,292 تومان
پایین قیمت روز
15,675 تومان
۱ ساعت
0.19 %
۲۴ ساعت
0.95 %
۱ هفته
15.63 %