ازموسیس

Osmosis
قیمت به تومان
40,130 تومان
بالاترین قیمت روز
41,136 تومان
پایین قیمت روز
39,835 تومان
۱ ساعت
0.35 %
۲۴ ساعت
2.86 %
۱ هفته
3.91 %