گلد فیور

Gold Fever
قیمت به تومان
15,637 تومان
بالاترین قیمت روز
18,911 تومان
پایین قیمت روز
13,308 تومان
۱ ساعت
1.68 %
۲۴ ساعت
18.5 %
۱ هفته
129.19 %