برین تراست

Braintrust
قیمت به تومان
28,954 تومان
بالاترین قیمت روز
29,969 تومان
پایین قیمت روز
28,653 تومان
۱ ساعت
1.09 %
۲۴ ساعت
1.99 %
۱ هفته
6.51 %