ناگا

NAGA
قیمت به تومان
1,146 تومان
بالاترین قیمت روز
1,199 تومان
پایین قیمت روز
1,126 تومان
۱ ساعت
0.2 %
۲۴ ساعت
8.35 %
۱ هفته
14.58 %