زیرو اکس

0X
قیمت به تومان
21,445 تومان
بالاترین قیمت روز
22,344 تومان
پایین قیمت روز
21,129 تومان
۱ ساعت
0.18 %
۲۴ ساعت
0.92 %
۱ هفته
3.22 %