پرسیستنس

Persistence
قیمت به تومان
12,612 تومان
بالاترین قیمت روز
13,297 تومان
پایین قیمت روز
12,498 تومان
۱ ساعت
0.78 %
۲۴ ساعت
4.45 %
۱ هفته
12.41 %