سرمایکس
sarmayex Coin icon

پیتزا بزن، بیت کوین ببر!

شروع بازی
video thumb

بانک مرکزی اروپا خواستار تنظیم مقررات استیبل کوین‌ها شد!

بر اساس گزارش های منتشر شده، بانک مرکزی اروپا می گوید که استیبل کوین های جهانی قبل از تصویب به ساختار قانونی روشنی نیاز دارند.

در یک گزارش اخیر در مورد استیبل کوین های جهانی، بانک مرکزی اروپا یا ECB به دنبال پارامترهای قانونی روشنی برای استیبل کویه ها با استناد به خطرات و همچنین شکاف موجود در مقررات فعلی است.

بانک مرکزی اروپا در گزارش خود نوشت: “به منظور بهره‌مندی از مزایای احتمالی استیبل کوین های جهانی، یک چارچوب نظارتی مستحکم برای مقابله با خطرات آنها لازم است که باید قبل از اجازه فعالیت به چنین عملیاتی فراهم شود.”

در گزارش بانک مرکزی اروپا، مزایای بسیاری در رابطه با سرمایه گذاری های بین المللی از جمله سرعت و سادگی وجود دارد – جنبه هایی که به نظر عموم مهم است.

بانک مرکزی اروپا از ارائه جزئیات در مورد خطرات و مشکلات مختلف موجود در چنین نوع ارزی، از جمله سؤالاتی درباره ثبات، ارزش و شکست سیستمی ممکن، خودداری کرد. یک خطر خاص موجود این است که در صورت از دست رفتن ارزش این استیبل کوین ها یا اگر پشتوانه آن از سطح مورد انتظار منحرف شود، نمی توانند از ارزش “پایدار” دقیقی در وجه نقد برخوردار شوند.

این گزارش همچنین به موضوع تنظیم مقررات پرداخته است. استیبل کوین های بدون مرز ممکن است در حال حاضر یا در چارچوب های دولت وجود نداشته باشد.

بسته به نوع آنها، استیبل کوین می تواند ارزش خود را از منابع مختلفی از جمله دارایی های اصلی مالی، دارایی های دیجیتال و ارزهای فیات کسب کند و باعث می شود مرزهای نظارتی نامشخص باشند. برخی از استیبل کوین ها حتی ممکن است به جای منبع ارزش پایدار در رده سرمایه گذاری قرار بگیرند. بانک مرکزی اروپا در این باره گفت:

“با توجه به پیچیدگی ساختار آن، تنظیم استیبل کوین بسته به ویژگی های طراحی خاص خود، می تواند تحت نظارت یکی از چندین چارچوب قانونی مختلف قرار بگیرد و یا به طور بالقوه، تحت نظارت هیچکدام از آنها قرار نگیرد.”

بانک مرکزی اروپا همچنین در گزارش خود، لیبرای فیس بوک را مورد بررسی قرار داده و تعداد و معیارهای مختلف را با سناریوهای مختلف مرتبط کرده است.

اگرچه بانک مرکزی اروپا خواستار شفافیت قانونی بود، اما این نهاد نظارتی، لزوم دستیابی به یک رویکرد جامع را نیز ذکر کرد. بانک مرکزی اروپا این گونه نتیجه گیری کرد که “برای به دست آوردن مزایای احتمالی آنها بدون تضعیف ثبات مالی، باید اطمینان حاصل کنیم که تنظیمات استیبل کوین ها در یک خلاء نظارتی کار نمی کنند.”

ارزهای دیجیتال بانک مرکزی که در طبقه بندی استیبل کوین ها قرار می گیرند، نیز در هفته های اخیر به سر تیتر اخبار تبدیل شده اند، چرا که کشورها به دنبال یافتن بهترین رویکرد برای یک انتقال دیجیتال هستند.

  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
version