سرمایکس
sarmayex Coin icon

پیتزا بزن، بیت کوین ببر!

شروع بازی

کارمزدها و هزینه خدمات

با سرمایکس حرفه ای باش !

هدف ما ایجاد بستری شفاف برای معاملات شماست.
به همین منظور تمامی هزینه‌ها و کارمزدهای بستر سرمایکس را به صورت
شفاف و دقیق به اطلاع کاربران می‌رسانیم.

کارمزد برداشت ریالی

میزان برداشت
مقدار کارمزد
میزان برداشت : برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان
مقدار کارمزد : یک درصد
میزان برداشت : از ۵۰۰ هزار تومان تا ۵۰ میلیون تومان
مقدار کارمزد : 5,000 تومان
میزان برداشت : بیش از ۵۰ میلیون تومان
مقدار کارمزد : هر ۵۰ میلیون تومان 5,000 هزار تومان

کارمزد شبکه انتقال بانکی چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

انتقال ارز در شبکه بانکی کارمزدی به نام کارمزد شبکه انتقال بانکی دارد که برای انجام تراکنش، پرداخت آن الزامی است. کارمزد شبکه انتقال بانکی بسته به مبلغ تراکنش متفاوت است و سرمایکس نقشی در تعیین و دریافت آن ندارد.

سیکل‌های پایا در شبکه بانکی چگونه کار می‌کند؟

عملیات پایا در روز‌های کاری یعنی شنبه تا پنجشنبه و در چهار مرحله انجام می‌شود. بازه زمانی اول 4 الی 6 بامداد، بازه زمانی دوم 10 الی 11:30 صبح، بازه زمانی سوم 14 الی 15:30 و بازه زمانی چهارم و نهایی 18 الی 20 غروب است.

  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
version