شیبا اینو

SHIBA INU
قیمت به تومان
0.5639 تومان
بالاترین قیمت روز
0.56346 تومان
پایین قیمت روز
0.5452 تومان
۱ ساعت
0.5 %
۲۴ ساعت
3.1 %
۱ هفته
2.7 %