سرمایکس
video thumb

بیت کوین عامل سیال شوندگی هجینگ جهانی

با نگاهی اجمالی به تاریخچه فعالیت بیت کوین ، به این مهم دست خواهیم یافت که این ارز دیجیتال، فارغ از تمامی حواشی موجود دور خود، از سه ویژگی اساسی برخوردار است: غیر متمرکز، مستقل و غیر قابل کنترل (از سوی حکومت). اموال دیجیتال متعلق به شخص با کمک گروهی از استخراج کنندگان این دسته از ارزها امن خواهند شد و همچنین تحت حمایت هیچ دولت و یا نظام مالی سنتی نیستند.
در نتیجه، بسیاری از مردم چشم امید خود را به بیت کوین و سایر انواع سرمایه‌های دیجیتال دوخته‌اند. بیت کوین به ویژه در دوران ورشکستگی بزرگ اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ متولد شد و به همین دلیل بسیاری از کسانی که در آن زمان نسبت به بازار بد بین شده بودند را دور خود جمع کرد.
هرچند که بسیاری از مخالفان بیت کوین نیز این روایت را قبول ندارند و معتقدند وجوئد پدیده فراریت ارزش در ارزهای دیجیتال، خود عامل به هم ریختگی بازار است و نه ناجی آن در دوران ورشکستگی.
موسسه تحقیقاتی Grayscale به تازگی گزارشی تحت عنوان ” خطر سیال شدگی هجینگ جهانی با بیت کوین” منتشر کرده و در آن به این موضوع پرداخته که چگونه بیت کوین به عنوان ارز اول و پیشرو بازار به بحران هجینگ دامن زده است.
این گزارش همچنین به این نکته نیز پرداخته که چگونه سرمایه‌های دیجیتال به ابزاری برای ایجاد “ریسک سیال شدگی” در بازار بدل شده است.
Grayscale در پاسخ به این موضوع، به سه نکته اشاره کرده و آنها را به عنوان مفاهیمی کلیدی مورد بررسی قرار داده است: حفظ ارزش، قدرت حیات و امکان رشد.

  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media

خرید حضوری

sarmayex pin location
version