سرمایکس
sarmayex Coin icon

استیکینگ سرمایکس راه‌اندازی شد

sarmayex Coin icon اطلاعات بیشتر
video thumb

بیانیه FATF در خصوص ملزومات انجام تراکنش‌های دیجیتال صادر شد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از نهایی سازی تصویب مقررا مربوط به ارزهای دیجیتال با تصویب هر ۳۷ عضو خود خبر داد. همانطور که انتظار می‌رفت، استانداردهای منتشر شده از سوی FATF که سرانجام در روز جمعه به صورت تفصیلی منتشر شد، شامل مواردی در خصوص ارائه دهندگان خدمات سرمایه‌های مجازی از جمله پایگاه‌های مبادلات ارزی شده که می‌بایست از این پس اقدام به دریافت مشخصات هویتی دقیق مشتری در هنگام انجام تراکنش کنند.
در متن توصیه نامه اخیر FATF همچنین با اشاره به مصوبه ماه فوریه این گروه در خصوص اطلاعات هویتی مشتریان گفته شده که پایگاه‌‌های مبادلات ارزی و شرکت‌های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال باید اطلاعات هویتی افراد طرف معامله را کاملا و به صورت دقیق دریافت نمایند:
“… اخذ و نگهداشتن اطلاعات دقیق و مورد نیاز ارسال کننده و اطلاعات دریافت کننده و ارائه اطلاعات به موسسات دریافت کننده الزامی است. به علاوه، کشورهای باید در خصوص (اطلاعات هویتی) موسسات دریافت کننده (اعتبار) اطمینان حاصل نمایند… اطلاعات موسسه ارسال کننده را به همراه اطلاعات دقیق دریافت کننده را نیز دریافت نموده و نزد خود نگهداری نمایند”.
بر اساس توصیه نامه صادر شده از سوی FATF، اطلاعات مورد نیاز برای انجام هر تراکنش مالی شامل موارد زیر خواهد شد:
• نام فرستنده
• شماره حساب فرستنده و نام محلی که حساب به آنجا تعلق داشته و یا شماره شناسایی ملی ارسال کننده ارسال کننده (برای اشخاص حقوقی) و یا تاریخ و محل تولد (برای شخص حقیقی)
• نام دریافت کننده
• شماره حساب دریافت کننده و محلی که تراکنش به آنجا انجام خواهد شد (مانند نام کیف پول دریافت کننده و شماره آن)
همچنین FATF با صدور بیانیه‌ای عمومی در خصوص تهدید موجود در خصوص وقوع جرم و یا سوء استفاده تروریستی هشدار داده و آن را مساله‌ای مهم و جدی خوانده و از ۱۲ کشور عضو FATF خواسته شده تا نهایتا ظرف مدت ۱۲ ماه از زمان صدور بیانیه (در ماه ژوئن)، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع نگرانی‌های گروه مذکور در خصوص نحوه فعالیت ارزهای دیجیتال و بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با آنها اقدام نمایند.

  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
version