سرمایکس
sarmayex Coin icon

استیکینگ سرمایکس راه‌اندازی شد

sarmayex Coin icon اطلاعات بیشتر
video thumb

برق با قیمت صادراتی به استخراج بیت کوین تعلق گرفت

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت با اختصاص برق با قیمت صادراتی برای تولید و استخراج ارز دیجیتالی بیت کوین موافقت شده است.
“همایون حائری” افزود: برق موردنیاز کشور امسال بدون مشکل تامین شد به دلیل اینکه امسال در کنار تداوم اجرای برنامه ۰۹۸ که از سال گذشته شروع شده ، پایش و ارزیابی دقیق از میزان برق مصرفی کشور نیز انجام شده است بنابراین امید می رود این روند با مصرف بهینه شهروندان تداوم یابد.
وی میزان برق صرفه جویی شده سال گذشته در زمان پرمصرف را ۲۰۰۰ مگاوات عنوان کرد و افزود: این در حالی است که در صورت نیاز به تامین این میزان برق باید یک نیروگاه ۳۰۰۰ مگاواتی ایجاد می شد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ، میزان صرفه جویی برق مصرفی امسال کشور را ۳۰۰۰ مگاوات اعلام کرد. حائری افزود: باوجودی که قرار بود ۵۲۰۰ مگاوات برق مازاد در کشور تولید شود، ولی تاکنون در تولید ۳۰۰۰ مگاوات برق موفق بودیم.
وی همچنین گفت: باتوجه به مسایلی که در کشور در خصوص تولید بیت کوین و برق مصرفی آنها مطرح شده بود تصمیم به ارایه برق صادراتی برای استخراج بیت کوین اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه قیمت تولید ارز مجازی برای وزارت نیرو حایز اهمیت است اظهار داشت: دستگاه های ماینر که استخراج کننده ارز دیجیتالی بیت کوین هستند مصرف انرژی و میزان استهلاکشان زیاد است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: نرخ برق صادراتی برای تولید کنندگان بیت کوین با تصویب هیات دولت اجرایی می شود.
حائری ادامه داد: شایان ذکر است که برق صادراتی بر اساس پارامترهای گوناگونی نظیر قیمت سوخت در خلیج فارس تفاوت دارد و نوسان و تغییرات آن زیاد نیست.
وی تاکید کرد: لازمه فعالیت هر فرد متقاضی استفاده از دستگاه های استخراج ارز دیجیتالی این است که مجوز لازم را از مراجع مربوطه اخذ کند به این دلیل که هر تولید کننده ای که فاقد مجوز باشد ، برق مصرفی آن غیر مجاز محسوب می شود.

  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
version