سرمایکس
video thumb

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند ، اولین پورتال ICO در این کشور را تصویب کرد!

خبرگزاری محلی بانکوک پست گزارش داد که قانون گذاران اوراق بهادار (SEC) تایلند اولین پورتال عرضه اولیه سکه (ICO) در این کشور را تصویب کرده اند. هیئت‌ مدیره‌ی کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند، با راه‌اندازی اولین ICO که امکان نمایش ICOها، اجرای ارزیابی مناسب، تائید کدهای منبع قراردادهای هوشمند و اداره‌ی روال سیاست شناسایی مشتری (KYC) را فراهم می‌کند، موافقت کردند. چنین گزارش شده که مسئول پورتال ICO یک فرد خارجی است.

آرشاری سوپیروج (Archari Suppiroj)، مدیر دپارتمان فناوری مالی کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند در گفتگو با بانکوک پست عنوان کرد: اولین پورتالICO مجاز برای تصویب رسمی در سازمان های دولتی مربوطه مانند وزارت بازرگانی به مرحله نهایی رسیده است. این ICO با صدور فرمان سلطنتی دارایی دیجیتال در آینده ای نزدیک برای ارائه عمومی در دسترس خواهد بود.

بر اساس گفته های آشاری، بازار ICO از ایده های مبتنی بر پروژه و نامحسوس، به ICO هایی که از طریق دارایی های فیزیکی پشتیبانی می شوند، تکامل یافته است. وی همچنین افزود که در آینده”، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند معیاری را صادر خواهد کرد که شرکت ها را قادر می سازد تا اوراق بهادار و سایر دارایی ها را توکن سازی کنند.

در ابتدا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند، ماه نوامبر گذشته قصد داشت تا موانع راه‌اندازی اولین پورتال ICO را برای اجرای قانونی برطرف سازد و همچنین برنامه‌هایی را برای تصویب هرکدام از ICOها که ممکن بود در ماه دسامبر شروع به کار کنند، در نظر داشت.

در ماه دسامبر گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند، برنامه های خود را برای تسهیل قوانینی که برای ICO ها مانع ایجاد می کند، اعلام کرد، اگرچه در این زمینه مشکلاتی نیز وجود دارد. Tipsuda Thavaramara، دبیر کل کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند سپس عنوان کرد:

دستورالعمل پیشنهاد شده، با در نظر گرفتن مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه‌گذاران، تلاشی برای یافتن تعادل بیشتر در روند قانونی و کاهش موانع قانونی محسوب می‌شود.

  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media

خرید حضوری

sarmayex pin location
version