سرمایکس
video thumb

Consensus 2017|بلاک چین و مشکلات بهداشتی مردم

شرکت ها و استارت آپ های پزشکی به بلاک چین به عنوان راهی برای حفاظت و امنیت و کنترل اطلاعات بیماران توسط خودشان نگاه می کنند. اما این موضوع به سادگی گفتن آن نیست.

Consensus 2017|بلاک چین و مشکلات بهداشتی مردم

مهمترین مشکلی که در جلسه سه شنبه شرکت های موجود در Consensus 2017 مطرح شد، مشکل حافظت و کنترل اطلاعات شخصی بیماران بود.

Debbie Bucci – یکی از نمایندگان ارشد وزارت بهداشت آمریکا در اشاره به بلاک چین

اهمیت این موضوع زمانی مشخص شد که ویروسی با نفوذ به سرور و دزدیدن اطلاعات بیماران، بعضی از موسسه های درمانی را با مشکل مواجه کرد. پس با ارائه اطلاعات به خود بیماران، این اطلاعات خیلی بیشتر در معرض خطر هستند.

در نهایت مشارکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که برای حفاظت از اطلاعات بیماران، ارزشش را دارد که برای استفاده از بلاک چین در این راه مبارزه کرد.

سخنرانان این جلسه عبارت بودند از :

  • John Bass مدیرعامل شرکت Hashed Health
  • Mike Jacobs مهندس شرکت UnitedHealth Group
  • Chris Young  از شرکت Ascension Health
  • Perianne Boring از شرکت Chamber of Digital Commerce

  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media
  • sarmayex social media

خرید حضوری

sarmayex pin location
version