بانک رفاه کارگران یکی از بانک های دولتی می باشد و پنجمین بانک دولتی ایران محسوب می شود. که به ‌عنوان بازوی ارائهٔ خدمات مالی و بانکداری سازمان تأمین اجتماعی ایران فعالیت می‌کند. بانک رفاه در سال ۱۳۳۸ تأسیس شد و بر اساس آمار سال ۱۳۹۷ این بانک مالک شبکه‌ای از ۱۰۳۵ شعبه بانک است.

مشتریان این بانک برای دریافت رمز پویا و یکبار مصرف خود به صورت حضوری می توانند پس از نصب نرم افزار رمز ساز وب سایت این بانک به شعب بانک رفاه کارگزان مراجعه نمایند. پس از نصب نرم افزار رمز ساز با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک گزینه رمز یکبار مصرف پویا و انتخاب گزینه فعال‌ سازی نسبت به دریافت رسید چاپی حاوی کد چهار رقمی فعال‌ سازی کارت اقدام کرده و پس از دریافت پیامک حاوی کد چهاررقمی فعال‌سازی اپلیکیشن شماره تلفن همراه و انتخاب رمز هشت‌کاراکتری برای فعال‌سازی را وارئ نمایند.
سپس با وارد کردن شماره تلفن همراه و کد ده‌ رقمی پیامک‌شده برای فعال‌ شدن نرم افزار شماره کارت، ۴ رقم درج شده در رسید خودپرداز و ۴ رقم پیامک‌شده به تلفن همراه مشتری هنگام فعال‌سازی کارت وارد نمایند و گزینه رمز یکبار مصرف پویا و انتخاب گزینه فعال‌سازی را انتخاب کنند. این بانک برای مشتریانی که گوشی هوشمند ندارند کد دستوری معرفی نکرده است.