آیوتا

MIOTA
قیمت به تومان
12,321 تومان
بالاترین قیمت روز
12,306 تومان
پایین قیمت روز
8,839 تومان
۱ ساعت
1.02 %
۲۴ ساعت
34.25 %
۱ هفته
31.3 %