بیت تورنت

BitTorrent
قیمت به تومان
0.063 تومان
بالاترین قیمت روز
0.06422 تومان
پایین قیمت روز
0.06318 تومان
۱ ساعت
0.12 %
۲۴ ساعت
1.56 %
۱ هفته
8.22 %