کازاما

Kusama
قیمت به تومان
2,055,374 تومان
بالاترین قیمت روز
2,255,852 تومان
پایین قیمت روز
2,020,139 تومان
۱ ساعت
2.58 %
۲۴ ساعت
4.18 %
۱ هفته
31.95 %