متال

Metal
قیمت به تومان
94,340 تومان
بالاترین قیمت روز
95,776 تومان
پایین قیمت روز
93,949 تومان
۱ ساعت
0.57 %
۲۴ ساعت
1.52 %
۱ هفته
0.18 %