سیدیفای فاند

Seedify.fund
قیمت به تومان
217,676 تومان
بالاترین قیمت روز
229,786 تومان
پایین قیمت روز
215,813 تومان
۱ ساعت
0.42 %
۲۴ ساعت
2.03 %
۱ هفته
19.95 %