وگا پروتکل

Vega Protocol
قیمت به تومان
51,617 تومان
بالاترین قیمت روز
55,206 تومان
پایین قیمت روز
50,907 تومان
۱ ساعت
0.17 %
۲۴ ساعت
2.9 %
۱ هفته
13.74 %