وی چین

VeChain
قیمت به تومان
2,926 تومان
بالاترین قیمت روز
3,298 تومان
پایین قیمت روز
2,861 تومان
۱ ساعت
0.75 %
۲۴ ساعت
4.62 %
۱ هفته
11.89 %