زین فین نتورک

XDC Network
قیمت به تومان
2,713 تومان
بالاترین قیمت روز
2,855 تومان
پایین قیمت روز
2,616 تومان
۱ ساعت
0.78 %
۲۴ ساعت
4.09 %
۱ هفته
5.75 %