تزوس

Tezos
قیمت به تومان
65,306 تومان
بالاترین قیمت روز
66,164 تومان
پایین قیمت روز
64,674 تومان
۱ ساعت
0.55 %
۲۴ ساعت
1.2 %
۱ هفته
3.1 %