یرن.فاینانس

Yearn.Finance
قیمت به تومان
497,832,987 تومان
بالاترین قیمت روز
511,196,580 تومان
پایین قیمت روز
488,912,129 تومان
۱ ساعت
0.04 %
۲۴ ساعت
0.14 %
۱ هفته
7.01 %