یرن.فاینانس2

DFI.Money
قیمت به تومان
45,405,140 تومان
بالاترین قیمت روز
55,404,816 تومان
پایین قیمت روز
42,218,857 تومان
۱ ساعت
0.52 %
۲۴ ساعت
18.14 %
۱ هفته
22.03 %