زد کش

Zcash
قیمت به تومان
1,577,916 تومان
بالاترین قیمت روز
1,700,105 تومان
پایین قیمت روز
1,389,143 تومان
۱ ساعت
0.9 %
۲۴ ساعت
12.92 %
۱ هفته
22 %