در این گزارش شرح تفصیلی از آنچه در سال 2023 بر بازار ارزهای دیجیتال همچنین سرمایکس گذشت، ارائه شده است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده، هشت شبكه واریز و برداشت، اضافه شدن امکان استیکینگ همچنین پایداری 99.6 درصدی سرویس‌های سرمایکس از مهمترین مزیت‌های رقابتی آن در بازار است.

لینک دانلود