بر اساس گزارش های منتشر شده، ایران به افرادی که ماینرهای ارز دیجیتالی را بدون مجوز فعالیت می کنند، معرفی کنند پاداش می دهد. افشاگران به توانیر، شرکت برق ایران کمک کردند، ۱۱۰۰ مزرعه استخراج ارز دیجیتال را که گفته می شد بدون مجوزهای مناسب کار می کردند، تعطیل کند.

اگرچه توانیر می گوید که برخی از ماینرها از “سطح بالایی” از برق یارانه استفاده می کنند، اما گزارش آنها روشن می کند که هیچ تغییر مهمی از نظر مصرف برق مشاهده نشده است. مقامات محلی گفتند که به همین دلیل آنها مجبور به تکیه بر افشاگران شدند و خاطرنشان کردند که توانیر “نمی تواند همه مزارع غیرقانونی را تنها با مطالعه الگوهای مصرف آنها تشخیص دهد.”

Financial Tribune گفت، افرادی که اطلاعاتی را در زمینه کشف ماینرهای غیرمجاز ارائه داده اند، به جهت همکاری خود ۱۰۰ میلیون ریال (۴۸۰ دلار) دریافت کرده اند.

ایران به تازگی اعلام کرده است که به نیروگاه های صنعتی اجازه خواهند داد که به عنوان ماینر بیت کوین فعالیت کنند – به شرطی که از سوخت یارانه ای استفاده نکنند.

قانون ملی استخراج ارز دیجیتال اعلام می کند که ماینرها باید هویت خود را افشا کنند و اطلاعات دقیقی را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند. این اطلاعات شامل اندازه مزارع استخراج آنها و نوع سخت افزاری است که از آنها استفاده می کنند و این اطلاعات به منظور جلوگیری از قاچاق به کشور جمع آوری می شود. ماینرها در قالب افراد و شرکت ها تعریف می شوند.

ماینرهای ارز دیجیتال غیر قانونی برای هر قطعه سخت افزار مورد استفاده خود از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار جریمه می شوند و جریمه اضافی ۲۰ هزار دلار برای کسانس است که از منبع برق یارانه ای استفاده می کنند.

در ماه مه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران iMiner، یک شرکت استخراج ارز دیجیتال، مجوز فعالیت در کشور اعطا شد. با  وجود۶۰۰۰ تجهیزات سخت افزاری مورد استفاده توسط این شرکت، راه اندازی iMiner به یکی از بزرگ ترین ماینرهای ارز دیجیتال در ایران تبدیل می شود.

دولت ایران در ژوئیه سال ۲۰۱۹ استخراج ارز دیجیتال را به عنوان یک فعالیت صنعتی مجاز شمرده و از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ مجوز برای شرکت های استخراج ارز دیجیتال صادر کرده است.