گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که NITI Aayog، اندیشکده سیاست های دولت هند، پیش نویس سیاست ملی بلاک چین خود را با نام “Blockchain — The India Strategy” منتشر کرده است که موارد مختلف استفاده از بلاک چین در هند را به همراه برخی نتیجه گیری ها از پروژه های آزمایشی در حال اجرا توضیح می دهد.

گفتنی است که NITI Aayog با هدف دستیابی به اهداف توسعه پایدار با تقویت مشارکت دولت های ایالتی هند در فرآیند سیاست گذاری اقتصادی تأسیس شد.

این استراتژی یک برنامه دو بخشی را ارائه می‌دهد

مطالب این استراتژی، ذینفعانی مانند دولت، رهبران سازمان ها و شهروندان را با تعریف مجدد مفاهیم پیرامون فناوری بلاک چین هدف قرار داده است. این هدف برای ایجاد یک برنامه برای اقدامات ملی مشخص جهت حرکت به سمت فناوری بلاک چین است.

مقاله این سیاست ها در دو بخش مختلف منتشر می شود. بخش اول به مفاهیم اساسی، سیستم های اعتماد، پتانسیل اقتصادی قراردادهای هوشمند و بلاک چین، سهولت در انجام کار و موارد مختلف استفاده مداوم می پردازد. قسمت دوم که در هفته های آینده منتشر خواهد شد عمدتا توصیه های مختلفی را برای استفاده از فناوری بلاک چین در هند ارائه می دهد.

این اندیشکده توضیح می دهد که ویژگی های عمومی فناوری دفتر کل توزیع شده می تواند یک تغییر پارادایم در اقتصاد سیاسی هند باشد. این امر بر بازنگری در زمینه مشارکت فعلی نهادهای دولتی تأکید می کند:

دولت باید توجه ویژه ای به شبکه غیر متمرکز داشته باشد که در آن معاملات همتا به همتا می توانند ارزش اقتصادی- اجتماعی بیشتری ایجاد کنند. اگر نهاد دولتی فقط نقش نگهداری دفتر کل را داشته باشد و بر ارزش آن نیفزاید، می توان در خصوص نقش دولت یک بازنگری اساسی انجام داد.

به عنوان مثال، در مقاله استراتژی عنوان شده که برای معاملات زمین و املاک ، می توان یک سیستم مبتنی بردفتر کل توزیع شده ایجاد کرد که دیگر نیازی به نگهداری سوابق دولتی وجود نداشته باشد.

پروژه‌های آزمایشی بینش ارزشمندی را ارائه می‌دهند

NITI Aayog در تلاش برای درک بهتر موانع احتمالی اجرای فناوری بلاک چین، چهار مفهوم را در چهار زمینه دنبال کرده است. این طرح های آزمایشی شامل ردیابی و دنبال کردن داروهای موجود در زنجیره تأمین دارو، تأیید صحت و تصویب پرداخت کمک هزینه های کود، تأیید مدارک دانشگاه و انتقال سوابق زمین است.

با این حال، به گفته NITI Aayog ، به منظور استقرار بلاک چین در مقیاس های بزرگ تر، بخش های خصوصی و دولتی نیاز به برخی اصلاحات قانونی و نظارتی دارند.

بخش بعدی چیست؟

بخش دوم این استراتژی که در هفته های آینده منتشر می شود، بر توصیه هایی برای تبدیل هند به عنوان یک اکوسیستم فعال در زمینه ی بلاک چین، از جمله بررسی سیاست های نظارتی و سیاسی، ایجاد زیرساخت ملی برای راه حل های این سیاست ها و یک فرآیند فراهم سازی برای اجرا و استفاده از فناوری بلاکچین در ادارات دولتی متمرکز خواهد بود.

اسناد منتشر شده توسط NITI Aayog ، دومین استراتژی است که توسط یک نهاد دولتی در هفته های اخیر منتشر شده است. در اوایل ماه جاری، کوین تلگراف گزارش داد که انستیتوی ملی هندوستان برای هوشمندسازی دولت، یک نهاد عمومی غی انتفاعی ثبت شده توسط دولت هند، پیش نویس اسنادی را در مورد استراتژی ملی بلاک چین این کشور منتشر کرده است.