فیرو

Firo
قیمت به تومان
114,290 تومان
بالاترین قیمت روز
115,123 تومان
پایین قیمت روز
111,375 تومان
۱ ساعت
0.8 %
۲۴ ساعت
0.04 %
۱ هفته
12.56 %