ا کی بی

OKB
قیمت به تومان
3,159,507 تومان
بالاترین قیمت روز
3,282,752 تومان
پایین قیمت روز
3,159,507 تومان
۱ ساعت
1.09 %
۲۴ ساعت
0.99 %
۱ هفته
1.58 %